Nowoczesne Metody w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Miastem i Regionem – 2020

Szczegółowy program Konferencji

Transmisja online – Dzień 1:

Transmisja online – Dzień 2:

Prezentacje z konferencji:

Baner konferencji: Nowoczesne Metody w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Miastem i Regionem

Stopka : logo - zestawienie znaków dla projektu

Konferencja odbywa się w ramach działań Obserwatorium w obszarze technologicznym Produkcja i Przetwarzanie Materiałów i jest finansowana z projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)” WND-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-005, realizowanego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI |


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XIV Konferencję Naukową pt.: „Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem, miastem i regionem”, organizowaną przez Komisję Nauk Organizacji i Zarządzania – Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej przy współudziale Katedry Zarządzania i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, z udziałem licznych przedstawicieli środowiska gospodarczego oraz środowisk samorządowych, która odbędzie się w dniach 15 – 16 kwiecień 2021 w Zabrzu.

Konferencja poświęcona będzie następującym zagadnieniom:

 • problematyka metod i paradygmatów teoretycznych zarządzania,
 • konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu,
 • zarządzanie projektami i procesami,
 • współpraca przedsiębiorstw – relacje i sieci,
 • megatrendy XXI wieku i ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, miastem i regionem,
 • inteligentne rozwiązania w zarządzaniu miastem i regionem,
 • metropolitalne usługi publiczne,
 • sieci logistyczne i łańcuchy dostaw,
 • usługi logistyczne – kierunki rozwoju.

Serdecznie zapraszamy,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Kierownik Katedry Zarządzania i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Rejestracja uczestnictwa do 15 styczeń 2021
 2. Przesłanie pełnych tekstów publikacji do 28 luty 2021 mailem na adres metody@polsl.pl
 3. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 15 styczeń 2021
 4. Konferencja 15 – 16 kwiecień 2021
 5. Wyniki recenzji do 15 marzec 2021
 6. Korekta artykułów po uwagach Recenzentów do 28 marzec 2021
 7. Decyzja o zakwalifikowaniu publikacji artykułu w wybranym czasopiśmie do 15 kwietnia 2021

 


RADA PROGRAMOWA

Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Przewodniczący Rady Programowej
Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz
Prof. dr hab. Dorota Jelonek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
Prof. dr hab. Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
Prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
Prof. dr hab. inż. Marian Turek
Dr hab. inż. Jolanta Bijańska , prof. PŚ
Dr hab. inż. Katarzyna Dohn, prof. PŚ
Dr hab. Henryk Dźwigoł, prof. PŚ
Dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH
Dr hab. inż. Adam Gumiński, prof. PŚ
Dr hab. inż. Lilla Knop, prof. PŚ
Dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. PŚ
Dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. UE w Katowicach
Dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, prof. PŚ
Dr hab. inż. Anna Kwiotkowska, prof. PŚ
Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
Dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. PŚ
Dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
Dr hab. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ
Dr hab. inż. Sławomir Olko, prof. PŚ
Dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH
Dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
Dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, prof. PŚ
Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. UE, prof. PCz
Dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ
Dr hab. Mariola Dźwigoł-Barosz, prof. PŚ
Dr inż. Piotr Janke
Dr Dariusz Krawczyk – Urząd Miasta Zabrze
Dr inż. Mirosław Matusek
Dr inż. Edyta Przybylska
Dr inż. Zbigniew Żebrucki


KOMITET ORGANIZACYJNY– Wydział Organizacji i Zarządzania

Katarzyna Dohn – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Agnieszka Gaschi-Uciecha
Magdalena Gębczyńska
Jadwiga Grabowska
Piotr Janke
Mariusz Kmiecik
Marzena Kramarz
Mirosław Matusek
Marzena Podgórska
Anna Kwiotkowska
Anna Musioł-Urbańczyk
Edyta Przybylska
Barbara Sorychta-Wojsczyk
Zbigniew Żebrucki


KOMITET ORGANIZACYJNY– Oddział Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej przy Wydziale Organizacji i Zarządzania

Filip Liebert
Mateusz Trzeciak
Jarosław Zagórowski
Dariusz Zdonek


PUBLIKACJA

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do wybranego czasopisma.

Nadesłane publikacje, które przejdą pomyślnie procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w:

 • Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” (czasopismo jest objęte programem MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2021 – 20 pkt., dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości)- w jęz. angielskim. Wymagania redakcyjne: http://managementpapers.polsl.pl/
 • Kwartalniku Naukowym „Organization & Management. Organizacja i Zarządzanie” (czasopismo jest objęte programem MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2021 – 20 pkt., dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości) – w jęz. angielskim. Wymagania redakcyjne: http://oamquarterly.polsl.pl/
 • Kwartalniku naukowo-technicznym “Management Systems in Production Engineering” (czasopismo włączone do bazy czasopism „wschodzących” (Emerging Sources Citation Index – ESCI) w ramach Web of Science™ Core Collection, dyscyplina Inżynieria Mechaniczna) – w jęz. angielskim. Wymagania redakcyjne: http://wydawnictwo.panova.pl/kwartalnik-systemy-zarzadzania-w-inzynierii-produkcji/
 • Monografiach naukowych (rozdział – 20 pkt., dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości) – publikacja w języku polskim

 


MIEJSCE KONFERENCJI

YOUTUBE 

Dzień 1  https://youtu.be/kDuEkqRfz0U

Dzień 2  https://youtu.be/h3CvtZmZVU0

 


REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

DOJAZD 

Konferencja odbędzie się w trybie online

 


REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

Opłaty

Opcje i koszt uczestnictwa:

 • 1250 zł – pełne uczestnictwo z publikacją (opłata obejmuje pełne koszty uczestnictwa w konferencji: koszt noclegu – pokój 1-osobowy, wyżywienia, imprez towarzyszących oraz publikacji artykułu).
 • 1100 zł – pełne uczestnictwo z publikacją (opłata obejmuje pełne koszty uczestnictwa w konferencji: koszt noclegu – pokój 2-osobowy, wyżywienia, imprez towarzyszących oraz publikacji artykułu).
 • 900 zł – sesja PAN z publikacją – obrady drugi dzień (900 zł. – opłata za publikację i posiłek, wariant tylko dla członków KNOiZ PAN).
 • 900 zł – publikacja bez uczestnictwa.
 • 700 zł – publikacja, uczestnictwo on-line.
 • Uczestnictwo w trybie kontaktowym w konferencji bez publikacji – nieodpłatne. Opcja nie obejmuje udziału w kolacji -pierwszy dzień. Wariant dla pracowników: przedsiębiorstw, jednostek badawczych, administracji publicznej.
 • Uczestnictwo on-line w konferencji bez publikacji – nieodpłatne

Opłaty prosimy wnosić na konto:

 • Rachunek PEKAO S.A.
  85 1240 1343 1111 0010 3514 1483
  Politechnika Śląska
  Oddział Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej przy Wydziale Organizacji i Zarządzania
  Roosevelta 26
  41-800 Zabrze

W tytule przelewu:

METODY – Imię Nazwisko


REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

PLAN KONFERENCJI 

15.04.2021 (czwartek)

GODZ. 10:00
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
GODZ. 10:00
PANEL 1: ROZWÓJ NAUK PO WPROWADZENIU REFORMY SZKOLNICTWA
GODZ. 11:45
SESJA PREZENTACYJNA
GODZ. 13:00
PANEL 2: DZIAŁANIA NA SZCZEBLU REGIONALNYM DLA WSPARCIA PRZEDSIĘBIOSTW
GODZ. 14:00-15:00
PANEL 3: LOGISTYKA 4.0
GODZ. 15:00
PANEL 4: WYZWANIA W ZARZĄDZANIU MIASTAMI W DOBIE PANDEMII COVID-19

16.04.2021 (piątek)

GODZ. 10:00
PANEL 5: POSIEDZENIE KOMISJI PAN: NAUKI O ZARZĄDZANIU – WYZWANIA XXI WIEKU
GODZ. 11:30
PANEL 6: FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU
GODZ. 13:00
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
-------------

*Osoby chętne do wygłoszenia referatu proszone są o wcześniejsze przesłanie takiej informacji do organizatorów konferencji. 


SPONSORZY

 1. Miasto Zabrze
 2. Fundusz Górnośląski
 3. Telewizja Zabrze – patronat medialny

Miasto Zabrze Fundusz Górnośląski Telewizja Zabrze – patronat medialny


KONTAKT

Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
Budynek A, pokój 324
32-277-74-07
e-mail: metody@polsl.pl


REJESTRACJA | OPŁATY | DOJAZD | PLAN KONFERENCJI | GÓRA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Regulamin Konferencji -link

9 + 9 =

 

Stopka : logo - zestawienie znaków dla projektu